ติดต่อเรา

บริษัท Phuket Group Sale & Service

ที่ตั้ง          71 ถ.กระบี่ ต.ตลาดเหนือ เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

โทรศัพท์    081-970-5965  076-259-219

Email:   kriangsak.pkt@gmail.com

facebook   www.facebook.com/PGSaleService

ติดต่อคุณ   ธนพล ระงับพาล