นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท Phuket Group Sale & Service จำกัด เห็นถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อรับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของเว็บไซต์ การรักษาความลับของข้อมูลลูกค้า และ การนำข้อมูลลูกค้าไปใช้ ท่านสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ เพื่อการค้นหาสินค้าและบริการต่างๆ จาก บริษัทฯ  เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ของเรา เว็บไซต์ของเรามีมาตรการรักษาความลับของข้อมูล ด้วยระบบ SSL (Secure Socket Layer) ด้วย

วัตถุประสงค์ในการที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
เราจะเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเท่าที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์เหล่านี้ และเท่าที่เราสามารถทำตามพื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผล หากจำเป็น เราจะขอความยินยอมล่วงหน้าจากคุณ